Festivals, recitals i concerts

Festivals de poesia

Bouesia, 2016

Santa Teca, Castell d’Escornalbou, 2015 i 2016

Festa de la Poesia de Sitges, 2015

Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat, 2014

“Sessió oberta: Cinc poetes del Camp de Tarragona” a La Nit de la Poesia de Tarragona, 2006

Recitals

“Tenien 20 anys…”, presentat per Lluis Calvo. La Poeteca, el cicle de poesia de la Createca, 2015

Presenació de l’antologia Màtria. Noves veus poètiques dels Països Catalans. Bar Horiginal, 2013

Concerts

“Opera Forward”, projecte del CvA i la Dutch National Opera & Ballet. Amsterdam, 2016

Projecte de col·laboració amb el CvA i Il Fondamento. Brussel·les, Gant i Amsterdam, 2016

Les Sélénites, Kasteelconcerten. Països Baixos, 2016

Les Sélénites, Kamerklanken. Endihoven, 2016

Les Sélénites, Zamus, Festival de Música Antiga a Colònia, 2016

Gira amb Orfeo di Cracovia. Regions del Périgord i Luberon, 2016

Doble de Vivaldi, orquestra del Dep. de Música Antiga de la HKU. Amerongen i Utrecht, 2014

Estrena de “Glòria”, de Laura Nadal. Obra per a violoncel sol. Vila-seca, 2013